Presentations

Opening Ceremony [Video]

Juris Binde|Zināšanas un pieredze – Latvija ceļā uz viedvalsti [Video]

Pamela Bernabei|Are we living in reality or in fiction? [Video EN] [Video LV]

Sandis Dejus|Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings [PDF]

Prof. Roldugin Valery|Development of the Latvian commercial banks for last 25 years [PDF]

Igors Zlotnikovs M.S.Ec.|AETERNUM Project: Creating Ecosystem in the Digital Economy [PDF]

Dr. Anna Mutule|Analysis of Energy Vectors for Transition to Smart Cities Development [PDF]

Dr.Sc.ing. Peteris Apse-Apsitis|Smart Solutions for Energy and Safety [PDF]

Atis Kapenieks|Digitālā laikmeta izglītība, biznesa modeļi un inženierija [PDF]

Baiba Rivža|Sekcija “Viedie risinājumi lauksamniecībā un mežsaimniecībā” [PDF]

Aldis Ērglis| The role of business Intelligence systems in data-based decision making [PDF]

Prof. Jurģis Poriņš|Sensoru tīklu risinājumi pilsētām [PDF]

Martin Otten|GDPR Framework: Example of Robert Bosch [PDF]

Talis Juhna|Engineering and Technologies for Industry 4.0 [PDF]

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Zanis Timsans, Ieva Kudina, Aivars Kaupuzs|Postural balance telerehabilitation model [PDF]

Jānis Kapenieks|Digital age business models in Africa [PDF]

Ainars Brūvelis|“Lursoft IT risinājumi tiesiskās informācijas apstrādei un pieejamībai” [PDF]

Filip Lunden|The Digital Transformation of Agriculture: Scandinavian Best Practice of Industry 4.0 [PDF]

Biznesa, vadības un ekonimikas fakultāte|Latvijas reģionu attīstības dinamikas analīze [PDF]